Certificat Delictes Sexuals

CERTIFICAT NEGATIU DE DELICTES SEXUALS

Us recordem que per poder disposar de la llicència federativa en qualsevol dels seus formats, excepte la de jugador, per la temporada 22/23 TOT l’staff tècnic haurà d’incorporar el Certificat Negatiu de Delictes Sexuals.

El tràmit és gratuït i s’ha de gestionar a través de la delegació del govern. En el següent enllaç trobareu la informació necessària:

https://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/vull-obtenir-el-certificat-de-delictes-de-naturalesa-sexual/

 

Us avancem que amb la situació de la Covid, la delegació del govern ha fet el següent:

  • Els majors d’edat TOTS ho han de fer a través d’Internet. No atenen presencialment.

 

  • Els menors d’edat, és presencialment, però NO us presenteu sense Cita Prèvia:
    • Escriure a: auxiliar@correo.gob.es, i demaneu data i hora.
    • Portar DNI original i còpia del Tutor que us acompanya.
    • Portar DNI original i còpia de l’Interessat
    • Portar Llibre de família original i fotocopies